آيا مي شود به وجود آمدن عشق در فضاي مجازي را توجيه كرد؟

 


در زمانهاي گذشته اگر عشقي به وجود مي‌آمد حتما محصول ديدار بود. حضور معشوق عاشق را ميبرد و عشق او را در دل معشوق نيز به پام كرد اينچنين عاشقان معشوقي مي كردند و معشوقان عاشقي.
تا قبل از عصر جديد بسياري از انسان ها فكر ميكردند كه عشق و علاقه بيشتر محسوس ديدار است وليكن با به وجود آمدن فضاي مجازي،عشق هاي مجازي بدون ديدار نيز شروع به باريدن گرفت.
در جامعه ما كه جامعه سنتي بود و معمولاً امكان ديدار دو جنس مخالف نمي توانست به سادگي صورت مي‌گيرد در فضاي مجازي به شدت رواج يافت و باعث شد كه اين عدم ديدارها در فضاي حضوري باعث به وجود آمدن علاقه هاي بسياري در فضاي مجازي گرديد.
افراد نديده و نشناخته و تنها از روي كلمات و بدون در نظر گرفتن رفتار كه هيچگاه آن را از طرف مقابلشان نديده بودند عاشق شدم به اين ابراز عشق تا حدي رسيد كه به دنيا هاي واقعي نيز سرايت كرد.
اصولاً هر اندازه كه در يك فضا جبرا امكان ديدار گفتگو به وجود مي‌آيد در فضايي مانند فضاي مجازي به سادگي اين ديدارها اتفاق خواهد افتاد. و به دليل ذات عاطفي انسان و آسيب پذيري در مقابل عشق اين ديدارها منجر به ايجاد علايقي خواهد گرديد كه شاگرد اگر در دنياي واقعي هم چنين ديدارهايي رخ مي داد همچنين امكان فراهم نبود و ممكن نمي‌شد.
به نوعي مي شود مبدا به وجود آمدن سايت هاي همسريابي را اين خاصيت فضاي مجازي نسبت به دنياي واقعي در نظر گرفت.
اما به سادگي سايت هاي همسريابي اين مدعا را مطرح مي كنند كه اگر امكان دارد عاشقي در فضاي مجازي به وجود بيايد چرا به صورت هدفدار اين امكان ممكن نگردد. فلسفه وجودي خويش را در انتخاب همسر براي ازدواج و يك زندگي عاشقانه در پرتو يك نگاه انتخاب عاقلانه بروز مي دهد.
همسريابي براي ازدواج بسيار امر پر اهميتي بوده است؛اما شايد در فضاي مجازي چندان مطلوب فايده نباشد.
بايد منتظر ماند و ديد سرانجام بيشترين عشق هايي كه در فضاي مجازي و از طريق سايت همسريابي به وجود آمده است چه خواهد شد.


برچسب‌ها: عشق،همسريابي،ازدواج،انتخاب همسر،

بازدید:

ازدواج و راهكاري براي همسريابي براساس نگاه نو

 


با در نظر گرفتن اينكه امروزه طول متوسط عمر افراد در اكثر جوامع نيمه پيشرفته و نيمه پيشرفته حدود ۷۰ سال و سن متوسط ازدواج ۲۵ سالگي مي‌باشد و حدود ۹۰ درصد افراد در مرحله اي از زندگي خود حداقل يك بار ازدواج مي كنند و ميزان طلاق در جوامع مختلف بين ۱۵ تا ۵۰ درصد است و با اين وجود دو سوم از اين افراد مجددا ازدواج مي كنند. در كل اكثر افراد به طور متوسط ۲۵ تا ۳۵ سال از زندگي خود را با همسر و شريك زندگي خود سپري مي كنند. افرادي كه مال جذب احساسات به عزيزترين فرد زندگي خود يعني فرزندانشان را با هم به اشتراك مي گذارند.
انسانها هر از گاهي از من اشتباه مي‌كنند اما يكي از مهم ترين ويژگي هاي افراد موفق و خوشبخت اين است كه سعي و تلاش مي كنند تا بر اساس عقل و منطق احتمال اشتباه شان در موارد مهم زندگي را به حداقل ممكن برساند زيرا در اين موارد جبران اشتباه بسيار سخت و گاهي غيرممكن خواهد بود براي مثال در زمان رانندگي كافي است لحظه اي غفلت و اشتباه كوچك كنيم تا جان خود و يا ديگري را به خطر بيندازيم.
اهميت انتخاب همسر و همسريابي نيز جزو اين موارد مهم به شمار مي رود.
امروز آمار و ارقام نزاع هاي خانوادگي و طلاق تقريباً در اكثر جوامع به حد نگران كننده رسيده است كه دلايل بسيار متعددي دارد ولي يكي از مهمترين علل آن وجود اشكال در افرادي كه در گزينش آنهاست به عبارت ديگر اكثر افراد با اندكي مطالعه با آگاهي شرايط و توانايي تشكيل يك زندگي خوب و سعادتمند زناشويي را دارند ولي اشكال در اين است كه جفت و همراه مناسب خود را به درستي انتخاب نكرده اند درست مثل اين كه دو انسان بالغ سوار بر قايق بخواهند در دو جهت مخالف پارو بزنند. و يا با هم هماهنگي و تفاهم نداشته باشند.
ما سعي مي دهيم تا بر اساس آخرين تحقيقاتي كه صورت گرفته به زباني ساده و عملي روش ارزيابي خود و ديگري و معيارهاي انتخاب همسر مناسب و شرايط لازم براي تشكيل يك زندگي اشتراكي خوب را شرح دهيم و شما را ياري كنيد تا بتوانيد در انتخاب همسر ديدگاه مناسبي داشته باشيد و سپس به همسريابي پيش بپردازيد.
در اين ميان استفاده از سايت همسريابي براي كساني كه توانسته اند آن عقلانيت لازم براي انتخاب همسر را كسب كنند،
مي تواند راهگشا باشد.


برچسب‌ها: ،

بازدید:

چرا انسان نيازمند عشق است؟

 

يكي از عوامل يا نيروهاي است كه مي‌توان بر قوي ترين نيروي فطري انسان يعني ميل به زنده ماندن غلبه كند تا ببينيم چرا چنين نيرو و گرايشي وجود دارد و آيا اصولا جايگاهي در بدن ما دارد و اگر وجود دارد چرا؟براساس نظريه هرم سلسله مراتب نيازهاي انساني مازلو انگيزه هاي رفتار آدمي نيازهاي او در زمينه هاي مختلف است. نظير خوردن غذا براي رفع گرسنگي و نيز لذت بردن كه با برآورده شدن نيازهاي اوليه قدم در مرحله بالاتري گذاشته تا اينكه بالاخره به بالاترين حد شكوفايي و كمال خود برسد كه با خود شكوفايي گفته مي شود. يكي از نيازها احساس تعلق داشتن به گروه جمع و ارتباط با ديگران و ديگريمي باشد كه عشق نام دارد به عبارت ديگر بر اساس اين نظريه انسان به كمال واقعي نخواهد رسيد مگر اينكه عاشق نيز باشد.
بر اساس نظريه دكتر فروم در كتاب معروفش به نام هنر عاشقي عشق تنها پاسخ رضايتبخش و معقول به مسئله خلقت و هستي انسان است به نظر او بزرگترين مسئله انسان برخاسته از آگاهي از وجود و هستي خود است به عبارت ديگر ما تنها موجودي هستيم كه به مفهوم زندگي و حيات و مرگ خود آگاه هستيم و در اينجاست كه يك مسئله مهم خود را نشان ميدهد،موجودي مستقل و جدا از كل و احساس تنهايي مرتبط با هستي.
به اعتقاد دكتر اريك فروم براي غلبه و يا به عبارت دقيق تر رفع اين حس تنهايي در نهاد آدمي انگيزه اوليه و قوي همسان غريزه هاي اوليه انجام گرسنگي تشنگي و ..... ولي با ويژگي خاص خود شكل گرفته است و آن انگيزه يا گرايش اتحاد و پيوستگي با خارج خود است به نظر اريك فروم انسان در طول تاريخ حيات خود چهار راه و روش را براي رسيدن به اتحاد و وحدت وجود و غلبه بر احساس تنهايي خود برگزيده است.
يكم. خستگي يا از خود بيخود شدن
در اين روش فرد با شركت در آيين و مراسم خاص و در برخي از جوامع همراه با استفاده از مواد و داروهاي روانگردان نظير ماريجوانا در اقوام سرخ پوست يا اكستازي و ديگر مواد روانگردان در برخي از كنسرت هاي موسيقي و يا ميهماني هاي آنچناني در برخي از كشورهاي غربي خود را فراموش كرده و با يك حالت خلسه گي و نشئگي مواجه مي‌گردد و خود را جزئي از جمع مي پندارد و بدين ترتيب بر اين حس تنهايي خود فائق مي‌آيد اشكال چنين روش و راه حل موقتي بودن آن همراه احساس گناه در صورت تضاد با باورها مي‌باشد و عوارض و مشكلات جنسي خود را نيز به همراه دارد.
دوم،همبستگي يا تعلق به گروه
در اين حالت فرد با پيوستن و پيروي و تقليد از آداب باورها و ارزش‌هاي يك گروه از حس تنهايي رها مي شود اما مشكل اين روش اين است كه بايستي خود واقعي اش را كنار بگذارد به عبارتي چيز ديگري از آنچه كه خود واقعي اش هست وانمود نمايد لذا اگرچه چنين روشي مي‌تواند هميشگي باشد و از تولد تا مرگ به كار گرفته شود ولي هنوز رضايت بخش و كامل نيست.
سوم،فعاليت‌هاي خلاقانه
راه يا روش سوم براي دستيابي به يكپارچگي و وحدت با خارج خود درگير كارهاي خلاقانه شدن به جز مسئوليت و وظيفه است در چنين حالتي كرد در واقع غرب و كار خود مي شود و نوعي احساس وحدت وجود در واقع فراموشي تنهايي خود و تا حدي است خاله بودن پيدا مي كند اشكال چنين روشي اين است كه فرد براي حفظ چنين حس بايستي به طور دائم مشغول و درگير كارهاي رضايت برق و خلاقانه باشد و لازمه چنين چيزي جدايي از ديگران به طور معمول و اختلال در مسئوليت ها و نيز محدوديت و عادتي شدن است.
چهارم ، عشق
در اين حالت فرد با دنياي خارج خود ارتباطي واقعي احساسي و عميق برقرار مي كند و به يك وحدت وجود معناداري مي‌رسد. همچنان كه بعد از مطالعه خواهيم كرد بدن از طريق به كارگيري سيستم پاداش و نيز تغييرات بيولوژيكي بسيار مثبت اين روش را همه جانبه تقويت مي كند نكته اي كه وجود دارد اين است كه اگرچه هر يك از راه هاي چهارگانه خفگي همبستگي خلاقيت و عشق تا حدودي پاسخگوي تنهايي انسان هستند ولي هيچ يك از آنها به تنهايي و خودي خود و يا با هم پايدار و كامل نبوده و در ضمن پاسخي براي فنا پذير بودن انسان نمي دهد و به نظر مي رسد اين روش ها فقط زماني كامل و كارآمد خواهند بود كه همراه با اعتقاد به خالق هستي و حياتي ديگر باشند.


برچسب‌ها: عشق،همسر،ازدواج،

بازدید:

ازدواج اينترنتي چگونه امري است و آيا امكان همسريابي اينترنتي در ذات خود مفيد است يا مضر؟

 


از اين كه در زمينه ازدواج اينترنتي قسط آن را داريم كه با شما صحبت كنيم علتش يقينا تاثير فوق العاده اي است كه فضاي مجازي در امروز جامعه نقش ايفا مي كند و اين نقش خود را مي‌تواند به مقوله ازدواج و انتخاب همسر نيز بسط دهد.
طريقه همسريابي از طريق اينترنت اين روزها در ميان جوانان گسترش زيادي يافته است و سايتهاي همسريابي نيز به فعاليت بيشتر اين زمينه همچنان ادامه مي‌دهند با وجود اينكه نهادهاي قانوني اين چنين سايت هايي را قبول ندارند اما از تدوين قانون در مورد آن نيز غافل هستند تنها به فيلتر اينچنين سايت هاي بسنده مي‌كنند.
البته به يقين ما معتقديم كه نفس سايت‌همسريابي ابداً چيز بدي نيست و مي‌توان از آن استفاده هاي مثبتي در راستاي گسترش امر ازدواج نمود.
ولي كه بايد در نظر داشت كه امكان چنين ازدواج هايي تنها و تنها در خود اينترنت و از طريق سايت همسريابي امكان‌پذير نيست بلكه بايد با استفاده از مشاوران روانشناس و جامعه شناس در اين زمينه به ازدواج اقدام نمود.
تا آنجايي كه مشاهدات ما نشان داده است ازدواج هايي كه از طريق سايت همسريابي از صورت مي گيرد معمولاً سرانجام خوشي ندارد علت اين امر آن است كه هريك از زوجين مي‌پندارند كه اگر شخصي كه با او ازدواج كرده‌اند توانست در فضاي مجازي با من ارتباط برقرار كند چه عجب كه با شخص ديگري از طريق غذا و اينترنت باب گفت و گو را باز نكرده و به بيراهه نرود.
البته در ذات استفاده از سايت همسريابي مشكلي نيست و اين باور هم كه برشمرديم باور غلط است و نياز به فرهنگ سازي دارد كه در جامعه هر يك از طرفين بتوانند حقوق يكديگر را به رسميت بشناسند و اين هم از حقوق هر يك از افراد قبل از ازدواج است كه بتوانند به هر نحوي همسر خويش را گزينش كنند وليكن تا زماني كه قانون مدني در اين زمينه به وجود نيامده باشد و سايت‌هاي همسريابي نتوانند علاوه بر كسب مجوز براي فعاليت خويش و همچنين استفاده از ادارات دولتي براي تشخيص هويت استفاده كنند همچنان آسيب هاي مربوط به سايت همسريابي وجود خواهد داشت و البته با همه محدوديت هايي كه دولت در غبار سايه ايجاد كرده است اين سايت ها به فعاليت خود ادامه دادند و نيز مردم نيز از اين سايتا استقبال نمودند پس بهتر است كه دولت نيز در اين زمينه تصميماتي بگيرد و يا به يكباره اين سايت‌ها را غيرقانوني و تحت پيگرد قضايي قرار دهد و يا با صدور مجوز و البته گذاشتن امكان اختيارات اطلاعاتي كه بايد بدان دسترسي داشته باشند در زمينه همسر يابي به اين سايتها كمك كند.
يكي از بزرگ ترين عواملي كه فضاي مجازي مستند ايجاد جرم گشت عدم هويت واقعي افراد پنهان شدن در زير هويت‌هاي خود ساخته مي باشد و نيز اين امر باعث مي گردد كه پيگيري قانوني نيز براي خود دولت سخت گردد. چه بهتر است كه اين سايتهاي همسريابي خصوصي بمانند اما تحت نظارت و زير نظر نهادهاي قانوني فعاليت كنند و البته هركس با شماره ملي خويش در اين سايت ها ثبت نام كرده و تاييد هويت كاملا اثبات كرد كه در اين صورت مي‌توان به كاهش ۹۹ درصدي ميزان كلاهبرداري در سايت همسريابي و فضاي مجازي در زمينه ازدواج اشاره كرد.


برچسب‌ها: ،

بازدید:

انتخاب همسر و ازدواج به شانس بستگي دارد

 

 

برخي انتخاب همسر و ازدواج را به تقدير و سرنوشت نسبت مي‌دهند و آن را شبيه خريدن هندوانه مي دانند كه تا بازش نكنيد متوجه نخواهيد شد كه چه خريدي انجام داده ايد. اگر ما شانس را به عنوان سرنوشت حتمي در نظر بگيريم ديگر اختيار اين تلاش و كوشش و تفكر و در يك كلام هستي بي معني خواهد بود. اما اگر شانس را به عنوان احتمال وقوع يك حادثه در نظر بگيريم آنگاه هر چيزي قابل پيش بيني خواهد بود در مورد همين مثال اگر ما بدانيم كه هندوانه مورد نظر در چه شرايطي رشد يافته و از چه تخمي است و نظر ديگران كه از آن محصول استفاده كرده اند را بپرسيم همانند تحقيق در مورد وضعيت خانوادگي سابقه فردي ونيز محل كار و دوستان و ديگر موارد از اين قبيل و با دقت كردن به هندوانه و توجه به رنگ و طرح پوست هندوانه مانند بررسي ظاهر رفتار و افكار شخصي ازدواج با توجه به رنگ و طرح پوست هندوانه مي توانيم با ضريب اطمينان بيشتري هندوانه رسيده و مناسب‌تري را انتخاب كنيم و فرهنگ آن هاي عاقل و توانمند با ديگران در اين است كه آنها خود سرنوشت را مي نويسند و مي سازند ولي سرنوشت كار ديگران را.
تقدير ارباب مردان ترسو و برده مردان شجاع است.
اگرچه خريد يك هندوانه ارزش چنين ورتا بررسي‌هايي را ندارد ولي آيا براي انتخاب همسري كه قرار است و بقيه عمر خود را با او در زير يك سقف بگذرانيم و زندگي به همه چيز خود را به شراكت بگذاريم ازجمله فرزند اختصاص كمي وقت و انرژي و مطالعه و بررسي ارزشمند نيست؟


برچسب‌ها: ،

بازدید:

استفاده از سايت همسريابي براي ازدواج و انتخاب همسر به چه كار ما خواهد آمد و آيا اين شيوه براي انتخاب شريك زندگي موثر است؟

 


در اينكه ازدواج امر بسيار مهمي در زندگي انسان مي باشد شكي نيست ،اما بايد به خاطر داشت كه مهمتر از ازدواج در وهله نخست طريقه انتخاب همسر مي باشد كه بسيار مهم و اساسي است و بقيه پروسه تشكيل خانواده به آن وابسته است.
در عالم انساني با هر نامحرمي امكان ازدواج وجود دارد به اين معنا كه هر جنس مخالفي كه جزو محارم فرد نباشد و همچنين خود همچنان مجرد باشدمي توان گزينه اي براي فرد تلقي شود ولي بايد به خاطر داشت اين اول راه است و با معيارها و ملاك هايي كه هر فرد در نظر خودش دارد اصولا اين دايره گسترده محدود و محدودتر خواهد شد تا جايي كه قشر محدودي از افراد در يك فاصله سني و در يك محدوده مكاني ونيز داراي خانواده اي با شرايط خاص مطابق با شرايط جستجوي ما در امر همسريابي براي ما باقي خواهد ماند.
نبايد از نظر دور داشت كه محدوديت‌هاي جامعه واقعي بيشتر از آن است كه در نظر اول به خاطر مي‌رسد،براي نمونه مثال ساده ذكر مي‌كنيم،فرض كنيد در يكي از شهرهاي ايران فردي وجود دارد كه مطابق تمام شرايط و ايده آل هاي فردي و ايده آل هاي اجتماعي از لحاظ روانشناختي براي شماست اما واقعاً شما بايد چگونه بتوانيد اين فرد را پيدا كنيد مگر اينكه او را حضوري ديده باشيد و يا كسي براي شما معرفي كرده باشد الان فرض بگيريم كه فاصله و عدم معرفي از طرف معرفين در اين زمينه وجود خواهد داشت و پس اينگونه است كه شما نه آن فرد را خواهي ديد و نه ازدواج شكل خواهد گرفت. علت آن هم ساده از محدوديت هاي دنياي واقعي باعث مي گردد كه ما با تعداد محدودي از آدمها در تماس و ارتباط باشيم اما الان شما جامعه مجازي را تصور كنيد كه اشخاص جوياي ازدواج در آن ثبت نام كردند و همه مشخصات خود و ايده آل هاي فرد مقابل كه در ذهن شما وجود دارد را نيز نوشتند و نيز قابليت جستجو نيز براي كاربران وجود دارد پس امكان اينكه در صورت ثبت نام اين دو نفر اين ها همديگر را بيابند وجود دارد و با يك سيستم جستجوي پيشرفته اين امكان بيشتر و بيشتر خواهد شد. به طور خلاصه بيان مي نماييم كه به هيچ وجه نبايد به دنياي مجازي و سايت هاي اينترنتي به چشم تهديد به اين گريم بلكه مي توان اين تهديدها را تبديل به فرصت كرد. البته منكر اين نيستيم كه در فضاي مجازي آسيب وجود ندارد اما چه كسي است كه نداند هر آسيبي كه در فضاي مجازي وجود دارد بازتابي از بزه ها و آسيب هايي است كليشه در دنياي واقعيت دارد.
و جالب توجه اين است كه در صورت نظارت غيرمستقيم ونيز؛فعاليت سايت هايي كه داراي مجوز هستند و تحت نظر نهادهاي قانوني فعاليت مي كنند و البته با استمداد از اداره ثبت احوال و مخابرات و اپراتورهاي تلفن همراه كه در طريقت تاييد هويت مي تواند در سايت هاي همسريابي موثر و اساسي باشند،بسياري از آسيبهاي مربوط به جرم به انگيزه وقوع جرم در فضاي مجازي كاهش محسوسي خواهد يافت و در ضمن اعتماد به همسريابي بيشتر خواهد شد و در ضمن قانوني بودن فعاليت سايت همسريابي و داراي مجوز بودند همچنين نه تنها مركزي براي همسريابي همسر گزيني بودن اين سايت ها بلكه محلي براي مشاوره روانشناسانه ازدواج نيز بايد باشند در اين صورت با در جريان قرار گرفتن خانواده ها مي توان اميد داشت كه استفاده از سايت همسريابي در مسير صحيح و مثبت خويش ،مفيد بوده و همسريابي براي ازدواج و انتخاب همسر در جهت تشكيل خانواده اي متعالي را بهبود ببخشد.


برچسب‌ها: سايت همسريابي، همسريابي، شيدايي، سايت شيدايي، سايت همسريابي، شيدايي، همسريابي، همسريابي شيدايي، سايت شيدايي، سايت همسريابي شيدايي، شيدايي، همسر يابي، سايت همسر يابي، سايت همسرِيابي، همسر يابي شيدايي، سايت ازدواج، شيداي، شيدايي همسريابي، همسريابي، سايت شيداي، سايت همسريابي شيدايي جديد، سايت همسر يابي شيدايي، ازدواج دائم، همسريابي شيدايي، شيدا، همسريابي شيداي، adnhdd، سايت شيدايي، همسرياب، همسر يابي شيداي، سايت ازدواج شيدايي، كانال همسريابي شيدايي، بهترين سايت همسريابي، سايتهمسريابي، همسريابي شيدائي، شيدايي همسر، سايت شيداييي، همسريابي دائم، همسريابي شيدايي، ازدواج دايم، ازدواج موقت شيدايي، همسر يابي، شيدايي صيغه، سايت شيدايي همسريابي، سايت همسر يابي، سايت همسريابي شيدايي، sheydayi، سايت ازدواج دائم شيدايي، سايت همسريابي شيدايي، شيدايي همسريابي موقت، شيدايي همسر يابي، سايتهاي همسريابي، سايت.همسريابي.شيدايي، سايت همسريابي شيداي، سايت همسريابي ازدواج دائم، همسريابيشيدايي، شيدايي همسريابي، همسريابي adnhdd، همسريابي با شماره موبايل، سايت شيدايي ازدواج، سايت شيدايي ازدواج موقت، سايت ازدواج، شيدايي ازدواج، ازدواج شيد،

بازدید:

در همسريابي به چه نكاتي بايد توجه كنيم؟

 


يكي از مهمترين تصميمات در زندگي افراد انتخاب همسر است و همه به اميد يك زندگي شيرين و موفق پابه زندگي اشتراكي مي گذارند.
ولي همچنان كه مي دانيم در واقعيت بسياري از ازدواج‌ها سرانجامي نامطلوب و ناگوار دارند در جوامع مختلف بين ۱۰ تا ۵۰ درصد ازدواج ها در ۵ سال اول زندگي اشتراكي به طلاق ختم مي شود و فقط يك سوم تا نيمي از زوجين با ازدواج پايدار از زندگي خود احساس رضايت و خرسندي مي كنند.
اگرچه ما هميشه راه حلي براي اصلاح اشتباه خود پيش رو داريم اما بايستي توجه داشت كه چنين مسئله اي نه تنها بي بهانه خواهد بود بلكه در بسياري از موارد با عواقب منفي و صدمات جبران ناپذيري براي هر دو طرف همراه خواهد بود. خصوصاً اگر پاي فرزندي نيز در ميان باشد زيرا حتي اگر زن و شوهر عاقلانه ترين و منصفانه ترين رفتار و تصميم‌گيري را در رابطه با طلاق در پيش بگيرند باز هم كودك بدون هيچ شك و ترديدي دچار صدماتي جدي خواهد شد.
خصوصاً اگر يكي از والدين به دليل مشكلات رواني يا اختلال شخصيتي يا ناداني بويي از انسانيت نبرده باشد و رفتاري غير انساني با فرزند خود داشته باشد به مانند درگير كردن كودك در نظام دو طرف گرفته تا انتقام گرفتن به واسطه كودك و ديگر مواردي از اين دست و نيز طرف مقابل نيز قادر به هيچ كار به اقدام موثر و مناسبي نباشد پس بايستي تا حد ممكن دست به انتخاب اسم بزنيم تا احتمال شكست را به حداقل برسانيم.
تصور غلط در انتخاب همسر

يكي از مهم ترين اشتباهاتي كه افراد در انتخاب همسر مي‌كنند اين است كه به دنبال بهترين فرد مي گردند. حال آنكه بايستي به دنبال مناسب ترين فردي بود كه با شخصيت سرخي و تناسب دارد درست به مانند قفل و كليد دو نفر بايد با هم جفت و جور شوند تا در به خوشبختي زندگي اشتراك ايشان باز شوند در غير اين صورت حتي اگر كليد و قفل هردو طلايي و بسيار گرانبها هم باشند به كار هم نخواهند آمد.
بسياري از افراد در ذهن خود يك پيش فرض غلط دارند و آن اين است كه با انتخاب همسر مناسب و خوب خوشبختي شان در زندگي اشتراكي تضمين خواهد شد در حاليكه غافل از اين هستند كه انتخاب درست به منزله كاشتن نهال خوشبختي در يك زمين و خاك خوب و مناسب است و براي اينكه اين نهال تنومند و بارور شود بايستي از آن مراقبت و نگهداري كرد. در واقع حتي بهترين زوجين اگر در حفظ و تقويت رابطه و زندگي زناشويي خود تلاش نكنند دير يا زود نهال خوشبختي آنها پژمرده خوشت خواهد شد به همين دليل بسياري از زوجين بهترين دوران زندگي مشترك خود را دوران نامزدي و چند سال اول ذكر مي كنند و آنان كه اگر مي‌دانستند چگونه رفتار كنند لحظه لحظه زندگي شان خاطره انگيز مي شد.


برچسب‌ها: ،

بازدید:

همسريابي در فضاي مجازي؛ نيت خوب، اجراي بد!

ازدواج
‌مدتي قبل از طريق يكي از دوستان دانشجو از فراگير شدن فعاليت سامانه‌اي مجازي در ميان دانشجويان خبردار شديم؛ سامانه‌اي كه در آن افرادي كه تمايل به ازدواج دارند، مشخصات خود را وارد مي‌كنند و به كساني كه با مشخصات آن‌ها همخواني دارد، براي ازدواج معرفي مي‌شوند.

‌طبق آماري كه سامانه ارائه مي‌دهد، 5000 متقاضي ازدواج در اين سامانه اقدام به ارائه اطلاعات خود كرده‌اند و هم‌چنين 200 ازدواج از طريق اين سامانه به انجام رسيده است.

با توجه به اهميت موضوع، برآن شديم تا نكات مثبت و ضعف اين اقدام را بررسي كنيم؛ اين كه اين طرح تا چه ميزان مي‌تواند روش مناسبي براي همسريابي باشد خود جاي سوال دارد و هم‌چنين بايد امنيت اين سامانه نيز مورد بررسي قرار بگيرد.

بر همين اساس به طور آزمايشي وارد سامانه شديم تا با فرايند و شيوه عملكرد آن آشنا شويم؛ پس از بررسي به نقاط ضعف اين سامانه پي برديم.

سيدمحمد رضايي، عضو هيئت علمي دانشگاه و مدير سامانه در گفت‌وگو با ايسنا درباره تعداد اعضاي سامانه گفت: سامانه پيوند آسماني حدود ۲۰ماه است كه فعاليت مي‌كند كه 5000 متقاضي در آن ثبت نام كرده اند و ۲۰۰ نفر در اين طرح موفق به ازدواج شدند.

وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه اين سامانه چه كمكي در زمينه ازدواج مي‌تواند انجام دهد؟ افزود: در فضاهاي موجود در جامعه مشكل اصلي ازدواج، توانمندسازي خانواده‌هاست و گاهي جوانان گزينه‌هايي را براي ازدواج انتخاب مي‌كنند و خانواده‌ها مانع مي‌شوند؛ اگر كمك كنيم تا خانواده‌ها به اطلاعات فرد مقابل دسترسي پيدا كنند، مي‌توانند بهترين گزينه را انتخاب كنند. لذا در اين سامانه، اطلاعات دختر و پسر توسط خودشان ثبت مي‌شود و سپس به خانواده‌ها اعلام مي‌شود كه فرزندشان در اين سامانه ثبت نام كرده‌اند؛ اين كار به دليل اطمينان حاصل كردن از قصد شخص براي ازدواج است.

رضايي با اشاره به ناظران اين سامانه تاكيد كرد: تمام گروه‌ها يك رابط ناظر دارد تا به روند آشنايي و صحبت‌ها نظارت كند و هرگاه لازم باشد وارد بحث مي‌شود و تذكرات و مشاوره‌هاي لازم را ارائه مي‌دهد؛ در اين سامانه 60 رابط ناظر حضور دارند كه همگي از اساتيد دانشگاهي و افراد صاحب نظر انتخاب شده‌اند و آموزش‌هاي لازم براي انجام اين كار را گذرانده‌اند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه چه تعداد از دختران و پسران در اين سامانه عضو شده‌اند و براي مزاحمت‌هاي احتمالي چه تدبيري انديشيده شده است؟ گفت: در حال حاضر به ازاي هر كاربرگ پسر، سه كاربرگ دختر وجود دارد و اين اتفاق كار را سخت مي‌كند؛ هم‌چنين گاهي مشاهده شده كه افراد براي وقت گذراندن وارد سامانه مي‌شوند، به منظور جلوگيري از اين اتفاق، يك رابط براي هر كاربر پسر در نظر گرفته شده است و با او در ارتباط است تا از قصد او براي ازدواج اطمينان حاصل كند و اگر شرايط را نداشته باشد از سامانه اخراج مي‌شود و امكان ورود مجدد را ندارد.

مدير سامانه با اشاره به تعداد ازدواج‌هاي انجام شده از طريق سامانه افزود: در مجموع، 200 نفر از طريق اين سامانه ازدواج كرده‌اند كه از اين تعداد، 120 نفر از روش ربات، 40 نفر از طريق انتخاب كاربرگ از كانال و 40 نفر نيز از طريق رابط پشتيبان و معرفي افراد توسط پشتيبان، موفق به ازدواج شده‌اند؛ هم‌چنين 1800نفر نيز وارد گروه‌هاي آشنايي شدند كه شرايطشان با هم همخواني نداشت.

وي هم‌چنين در خصوص اين‌كه ممكن است افرادي اطلاعات غلط وارد سامانه كنند، آيا راستي آزمايي صورت مي‌گيرد؟ يادآور شد: در اين سامانه راستي‌آزمايي مشخصات صورت نمي‌گيرد و راستي‌آزمايي اطلاعات و تحقيقات بعدي به عهده خانواده‌هاست.

وي با اشاره به مشكل اصلي سامانه گفت: هرماه جلساتي داريم و به اين نتيجه رسيديم كه مشكل اصلي اين سامانه، ارتباط دختر و پسر خارج از چارچوب گروه است و درصدد هستيم‌ كه تدبيري براي جلوگيري از اين موضوع انديشيده شود.

وي با اشاره به اهدافي كه براي ساخت اين سامانه وجود داشت، افزود: با دو طيف مخاطب دهه ۶۰ و دهه ۷۰ رو به رو هستيم كه متولدين دهه 60 نمي‌توانند ازدواج كنند و متولدين دهه 70 نمي‌توانند زندگي خود را حفظ كنند و اين يك معضل بسيار بزرگ است؛ بايد فضاي رها و يله فضاي مجازي كنترل شود و ما در اين سامانه، رابطه‌ها را به صورت كنترل شده پيش مي‌بريم.

دكتر محمدعلي جمشيدي روانشناس و مشاور امور خانواده با اشاره به سامانه ازدواج گفت: شخصيت انسان‌ها مانند يك كوه يخي است و دو سوم آن ظاهرا قابل شناسايي نيست؛ اغلب طلاق‌ها نيز به دليل اين است كه شخصيت آن زوج با يكديگر تطابق ندارد و به دليل اين‌كه قبل از ازدواج مشاوره‌هاي لازم را نگذرانده‌اند و شناخت كافي از يكديگر ندارند، با مشكل روبه‌رو مي‌شوند.

وي افزود: اگر در اين سامانه، پس از آشنايي، مشاوره‌هاي حضوري و دقيق صورت نگيرد، زمينه‌ساز تزلزل خانواده‌ را فراهم مي‌كند؛ در طرح‌هاي اين چنيني، اگر درصدد موفقيت هستند، بايد مشاوره‌هاي حضوري و دقيق براي طرفين انجام شود و هم‌چنين خانواده‌ها نيز كامل در جريان قرار بگيرند تا آسيب‌هاي كمتري متوجه اين طرح باشد و موفقيت آن افزايش يابد.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي تصريح كرد: دخترها داراي احساسات بيشتري هستند و احساسي‌تر تصميم مي‌گيرند و به همين دليل آن‌ها در معرض آسيب بيشتري در اين‌گونه طرح ها هستند؛ هم‌چنين اين شيوه معرفي و ازدواج با بافت فرهنگي و مذهبي بسياري از خانواده‌ها همخواني ندارد و اين خودي مشكل ديگر اين سامانه است.

وي اظهار كرد: مسئله‌اي كه در اين‌گونه طرح‌ها وجود دارد، مكانيزم آشنايي و انتخاب است، اگر مبناي آشنايي بر اساس ربات و چت باشد، آسيب‌هاي بسياري مي‌تواند داشته باشد، اما اگر به صورت تخصصي و تحت نظر يك مشاور و متخصص باشد، مي‌تواند طرح به موفقيت برسد.

جمشيدي تاكيد كرد: يكي ديگر از مشكلات اين سامانه، عدم راستي‌آزمايي درست است، ابزار راستي‌آزمايي درست در اين سامانه وجود ندارد و اين موضوع باعث سوءاستفاده‌ها و مشكلات بسياري مي‌شود.

با توجه به بررسي‌هاي انجام شده، سازندگان و ايده‌پردازان اين سامانه با يك نيت خوب و در جهت رفع موانع ازدواج جوانان، اقدام به راه‌اندازي اين سامانه كرده‌اند، ولي به نظر مي‌رسد كه اين ايده، نمي‌تواند شيوه مناسبي براي همسريابي و ازدواج باشد و داراي ايرادات بسياري است.

يكي از ايرادات، عدم كنترل روابط خارج از چارچوب سامانه است، ايجاد مزاحمت‌هاي احتمالي براي دختران، سوءاستفاده از مشخصات طرف مقابل، عدم استعلام و راستي‌آزمايي، عدم نظارت كافي رابطان گروه و معرفي افراد غيرمرتبط با مشخصات افراد توسط ربات، از ديگر ايرادات سامانه است كه فكري به حال آن نشده است؛ به نظر مي‌رسد اين طرح در شأن و شخصيت جوانان نيست و شايد تفاوتي با سايت‌هاي همسريابي نداشته باشد.

عدم كسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، يكي از دلايلي است كه امنيت اين سامانه را زير سوال مي‌برد؛ هم‌چنين با اين شكل از كار، بسياري از جوانان نمي‌توانند به اين سامانه براي در اختيار قرار دادن مشخصات خود، اعتماد كنند.

در اين سامانه، 2 هزار نفر تشكيل گروه دادند و تنها 200 نفر از آن‌ها موفق به ازدواج شدند؛ يعني درصد موفقيت اين طرح، تنها 10 درصد در طول بيست ماه بوده است و اين آمار مناسب به نظر نمي‌رسد.

در هر صورت ايده‌پردازان اين سامانه بايد به اين ضعف‌ها نيز توجه كنند و درصدد رفع آن برآيند و گرنه آسيب‌هاي اين سامانه به مراتب بيش از فايده‌هاي آن خواهد بود.

انتهاي پيام


برچسب‌ها: ،

بازدید:

كاهش هزينه جستجو در انتخاب همسر براي ازدواج در سايت همسريابي

 

 


امروز فناوري اطلاعات به كمك انسانها آمده تا هزينه جستجو را كاهش دهد و اين‌گونه بخشي از هزينه مبادله را كم كند براي مثال در بازار كار بسيار پيش مي‌آيد كه بردي با روحيات و تخصص خاص جوياي كار است ولي بنگاه مناسب خود را نمي يابد. در مقابل بنگاه اي هست كه دقيقاً كارگري با آن روحيات و تخصص خاص را مي خواهد ولي پيدا نمي كند هر دو مناسب هم هستند اما چون از وجود يكديگر اطلاع ندارند اين پيوند برقرار نميشود گاهي اين مسئله موجب مي شود فرد متقاضي كار بيكار بماند و به اين ترتيب نرخ بيكاري بيشتر از چيزي شود كه واقعا اختصاص ظرفيت آن را دارد. گاه نيز تقاضي كار از روي استيصال قبول مي كند جايي مشغول به كار شود كه مناسب تخصص يا استعداد و قابليت اش نيست و بنگاه نيز كارگري را به ناچار استخدام مي كند كه دقيقا متناسب با نيازهاي نيست در اين حالت دوم هيچ كدام رضايت لازم را ندارند مشابه همين مسئله را مي‌توان در بازار ازدواج ديدگاه پسر هايي هستند كه تمايل به ازدواج دارند اما دختران مناسب خود را نمي يابند و دختراني هستند كه آمادگي ازدواج دارند ولي پسران مناسبي در مقابل خود نمي بينند در اينجاست كه بازار مبادله يعني ازدواج شكل نمي‌گيرد با وجود اينكه پتانسيل ازدواج به مراتب بيش از ازدواج‌هاي است كه عمل هم رخ ميدهد. آنچه در سازوكار ازدواج رخ مي‌دهد با آنچه رويا و تمناي آدميان است فاصله زيادي دارد. رويا و آرزوي آدميان اين است كه يك پسر در جستجوي همسر خود ناگهان با زن روياهايش روبرو شود و زن نيز مرد روياهاي خود را در مقابل خود ببيند و به اين ترتيب سلتي بين آنها برقرار شود. برخي متاثر از اين رويا تصور مي‌كنند يك ديدار عاشقانه و يك پسند جانانه زمينه‌ساز ازدواج است بختانه واقعيت ازدواج به اين زيبايي و رويايي نيست كه دوست داريم در امر ازدواج سنتي معمولا روند اينگونه است كه يك پسر با قبول هزينه جستجو شروع به ارزيابي گزينه‌هاي مي‌كند كه در معرض وي قرار دادند در مقابل هر گزينه با خود مي انديشد كه اين مورد خوب است ولي آيا بهتر نيست هزينه بيشتري بابت جستجو بپردازد تا با يك مورد بهتر روبه‌رو شود؟
فرد با توجه به تخمين يك از گزينه هاي ممكن پيش روي خود دارد اين روند را تا جايي ادامه مي‌دهد كه تصور مي كند اميد رياضي يافتن يك مورد بهتر كمتر از هزينه جستجوست بنابراين همان جا به همان مورد رضايت مي‌دهد و اگر طرف مقابل هم رضايت داشته باشد وصلت سر مي‌گيرد در كشور ما كه دختران به صورت منفرد در ازدواج وارد مي شوند وضعيت بحراني تر است زيرا يك دختر هر كسي را كه رد كند با يك عدم اطمينان شديد مواجه مي شود كه آيا مورد بعدي بهتر از اين مورد خواهد بود يا نه وضعيت مورد بعدي وضعيت غير قطعي است و به همين دليل يك دختر بايد اميد رياضي احتمالات ديگر را با گزينه فعلي مقايسه كرده و تصميم بگيرد در واقع يك محاسبه عقلاني در تسليم پسند متقابل و رضايت براي ازدواج قرار دارد.
در مثال مهريه اگر پسرها ناگزير باشند مهريه بالايي را تعهد كنند نسبت به ورود به قرارداد ازدواج اجرا خواهند داشت و ازدواج به شكل رسمي و قانوني به تعداد كافي رخ نخواهد داد زيرا به صورت طبيعي برخي ازدواج‌ها به طلاق منجر مي‌شود و هر كس كه تصميم به ازدواج مي‌گيرد با خود خواهد انديشيد كه شايد اين اتفاق در مورد او نيز رخ دهد بنابراين پيشا پيش از ازدواج سر باز مي‌زند به همين قياس اگر طلاق بيش از حد سخت و با قبح اجتماعي خيلي زياد همراه باشد افراد در تصميم به قبول يك پيشنهاد ازدواج مجدد خواهند شد بر خلاف تصور عمومي تسهيل در خروج از پيمان ازدواج موجب تسهيل در ورود خواهد شد!
در رياضي ياد بودن هزينه هاي طلاق تبادل نامطلوبي به دنبال دارد مهريه يكي از هزينه هاي طلاق است اما عواملي چون قبح اجتماعي ونيز ترك شدن كسي كه يك بار طلاق گرفته است و برچسب هاي اجتماعي مرتبط از جمله هزينه هاي طلاق به شمار مي‌رود اگر هزينه طلاق خيلي خيلي زياد باشد افراد ترجيح مي‌دهند در ازدواج نامناسبي كه قرار گرفته اند باقي بمانند زيرا هزينه تحمل سختي ناشي از ازدواج نامناسب را كمتر از هزينه طلاق ارزيابي مي‌كنند و به اصطلاح گزينه سوختن و ساختن را ترجيح مي‌دهند نتيجه اين انتخاب از دست رفتن حس نشاط رضايت از زندگي در كل عمر يك نفر مي‌تواند تا كرد كه در گذشته گرچه نرخ طلاق كمبود به همين قياس رضايت از زندگي نيز در سطح پاييني قرار داشت آنجا وزرا تحمل پذير مي كرد فراگير بودن اين پديده بود هر كس كه از اين وضعيت شكايت داشت و نارضايتي خود را ابراز مي كرد در ميان كه ديگران هم به همين مشكل گرفتارند و در نتيجه به اين جمع‌بندي مي‌رسيد كه مشكلي رايج است و چهره هاي شناخته مي‌شد تحمل اين پديده ناميمون آسان مي شد.
در دنياي مدرن فرو ريختن قبح طلاق هزينه طلاق را كاهش داده و در نتيجه نرخ طلاق زياد شده اما در عين حال نرخ ازدواج مجدد و شانس يافتن كسي كه سازگاري بيشتري داشته باشد افزايش يافته از سفت شدن پيمان ازدواج مي تواند كاهش رضايت و افزايش شانس يافتن فرد سازگارتر را به دنبال داشته باشد اينكه كدام اثر غالب است بايد بررسي شود و مشخص گردد رضايت از زندگي در روال هاي سنتي بيشتر بوده يا در رويه هاي مدرن.
يكي از پديده هايي كه مي تواند براي كاهش هزينه ازدواج و هزينه جستجوي كه در ازدواج اتفاق خواهد افتاد بسيار مفيد باشد استفاده از فناوري اطلاعات و فضاي مجازي است كه از اين طريق مي توان با استفاده از سايت همسريابي به جستجوي همسر پرداخت و كاهش هزينه جستجو را در امر ازدواج كرد مثل بقيه مواردي كه در بالا ذكر شده است را ميتوان مو به مو در مورد سايت همسريابي نيز مورد مطالعه قرار داد.


همسريابي

صيغه يابي

سايت سيغه

صيغه يابي

سايت صيغه
http://www.samipatogh.ir

سايت صيغه
http://www.samipatogh.ir

سايت موقت، سايت همسريابي موقت ايراني، سايت صيغه
http://www.p30far30.ir

سايت صيغه موقت
http://v55.ir

 


برچسب‌ها: همسريابي،اقتصاد،هزينه جستجو،جستجوي همسر،سايت همسريابي،

بازدید:

ازدواج و همسريابي با نگاهي به اقتصاد خانواده

 


در زمينه ازدواج سخن بسيار رفته است و مي توان اين مقوله مهم را از هر باب مورد مداقه قرار داد و البته بايد توجه كرد كه در اين زمينه هدف نقش اساسي ايفا مي كند. هميشه انتخاب همسر همراه با بيم‌ها و اميدهاي مخصوص به خود بوده است. و اين از اين جهت بسيار ارزشمند است كه شما توجه داشته باشيد براي ازدواج هميشه امر بسيار مهم تامين اقتصادي يك خانواده از طرف مرد ميباشد و تميز اين نكته از اين موضوع كه آيا در ازدواج زن نيز بايد نقش اقتصادي ايفا كند مهم است يا نه و البته ضرورت اين امر جاي گفت و گوي بسيار خواهد داشت و براي كساني كه ميخواهند در همسريابي خويش به اين نكته توجه كنند بايد بدانند كه اصولا نگاه جامعه به همچين موضوعي تاكنون مهجور مانده است و جامعه از اين امر غفلت ورزيده است كه آيا زنان نيز بايد در تأمين اقتصادي خانوار كوشا باشند يا خير؟
به همين جهت است كه گاهي حتي موضوعي به اين كوچكي و سادگي در خواستگاري ها تبديل به يك تابو مي گردد و شايد مرد تنها بايد به اين امر بسنده كند كه همسر او اهل قناعت است و يا خير ؟و انگار تنها مسئله قابل گفت و گو براي زوجين در هنگام انتخاب همسر و جلسات خواستگاري در باب اقتصادي همين موضوع ساده و نگاه ابتدايي مي باشد.
در دنياي امروز كه زنان همپاي مردان به تحصيلات عاليه مي پردازند و مي توانند حتي در بسياري موارد در شغل هايي از بيشتر مردان درآمد بهتري داشته باشند،چه مشكلي خواهد داشت اگر مرد نيز بتواند در زمينه تشكيل خانواده و تامين مالي اين مقولات به همسر خويش اتكا كند و از او طلب كمك نمايد لينك متن به دليل اشاره به عمر فردي و پيش پا افتاده اي همچون قناعت و مناعت مي باشد بلكه همسر خويش را هم پاي خود در مقوله اقتصاد خانواده همراه و همسنگر ببيند. همه اينها رامي گوييم تا اشاره كنيم كه همان گونه كه در عصر مدرن طريقه انتخاب همسر به سبك همسريابي جديدي تغيير يافته است اولا بايد خانواده‌ها نيز بپذيرند كه به هنگام ازدواج و در آينده اقتصادي يك خانواده خانوم نيز مي تواند نقش اساسي ايفا كند فارغ از نقش مصرف كنندگي.


برچسب‌ها: ،

بازدید:

[ ۱ ][ ۲ ]