بهترين راهكارهاي استفاده از اينترنت براي همسريابي در سايت ازدواج


امروزه استفاده از اينترنت براي امر همسر يابي به امري معمول بدل گشته است و بيشتر افراد تمايل دارند كه همسر خويش را از طريق سايت هاي همسريابي و ازدواج انتخاب كنند در ابتداي امر اين كار مشكل ساز به نظر نمي‌رسد وليكن به نظر مي رسد به دليل عدم آشنايي با نحوه استفاده از فضاي مجازي به طريق فرهنگي اين امر مشكلات عديده‌اي را براي بيشتر افراد ايجاد كرده است.
بهتر است نگاهي به ميزان و آمارهاي ازدواج از طريق سايت‌هاي همسريابي بيندازيم و به تعداد افراد ثبت نام كننده در اين سايت‌ها نيز مراجعه نماييم و در پايان آماري نيز از ميزان ازدواج هايي كه از طريق سايت همسريابي انجام شده است اما به طلاق انجاميده است را نيز به دست بياوريم در پايان مي توانيم با آمار عمومي نسبت طلاق به ازدواج در جامعه و مقايسه آن با سايتهاي همسريابي و آمار آنها به ميزان درست كاركرد مناسب يا نامناسب سايت هاي همسريابي را به دست بياوريم.
اصولاً سايت هاي همسريابي از آنجايي كه متاسفانه قانون مدوني ندارند هر شخصي ميتواند موسس يك سايت همسريابي باشد و پيگيري هاي قانوني در اين امر متاسفانه وجود ندارد وليكن اگر قانوني در اين زمينه وجود داشت و مجوز ها از نهادهاي ذيربط به طريق درست اتخاذ مي‌شد و يكي از مهمترين معضلات سايت‌هاي همسريابي عدم وجود شناخت درست و كافي نسبت به مورد هاي مورد نظر مي باشد و از آنجايي كه بدون هيچ مشكلي هر شخصي با هر نامه جعلي امكان ثبت نام دارد ميزان كلاهبرداري ها در اين سايت ها به شدت زياد و هميشه هم رو به افزايش بوده است بايد مسئولين به فكري به حال اين موضوع نمايند. در غير اينصورت اين سايتها رفته‌رفته به معضلي بزرگ تبديل خواهد شد. همان سايت هايي كه براي امر ازدواج تاسيس شده بود باعث كاهش و افول امر ازدواج و تشكيل خانواده خواهد گرديد.


برچسب‌ها:

بازدید: <~PostViwe~>

نگاهي نو به ازدواج و نحوه انتخاب همسر با استفاده از همسريابي در اينترنت

 


از آنجايي كه ازدواج و اهميت آن قابل چشم پوشي نيست اصولاً مي‌توان به امر انتخاب همسر از ديدگاه هاي جديد نيز بها داد زيرا با تغيير جوامع و مدرن شدن و امروزي شدن بر طبق امكانات موجود بايد مهمترين بخش ازدواج به همسر يابي مي باشد مورد توجه قرار بگيرد و بتواند خود را از ميان بسياري از مقولات مطرح شده كه به شكل سنتي در آمده است رها كند البته معيار هاي اخلاقي هميشه بايد رعايت گردد و اصول اخلاقي ربطي به امكانات وفضاسازي‌ها در عصر مدرن و يا بزم دل و هيچ اثر ديگري نخواهد داشت با تكيه بر اصول اخلاقي مي توان خانواده‌ها را در جهت راه يافتن به يك مسئله نوين در يك همسريابي خوب تشويق و در اين ميان فضاي مجازي به عنوان مهمترين عامل افتراق نسل جديد و نسل قبل از خود گشته است ميتواند به بهترين نحو هدايت امر همسريابي را در دست بگيرد وليكن عيب هاي موجود در يك فضاي مجازي و سايت همسريابي هيچ وقت قابل چشم‌پوشي نبوده است.
آنگونه كه به خاطر مي رسد بهتر است در ازدواج همسريابي دقت ويژه‌اي مبذول داشته شود و اين امر ربطي به اعصار مختلف نخواهد داشت بلكه در هر زماني بسته به روان انسان‌ها همسر مناسب انسان‌ها موجود خواهد بود.
در اين ميان نقشي كه سايتهاي همسريابي خود را ملزم به رعايت آن مي بينند چيزي نيست جز ارائه خدماتي كه بتوان در آن از طريق فضاي مجازي و گستردگي هاي موجود در اينترنت ازدواج را براي جوانان تسهيل و امر همسريابي را براي آنان با كاهش هزينه هاي جستجو و يافتن فرد مناسب پر كنند.
سايت همسريابي شيدايي در اين ميان مي تواند راهكار مناسبي براي ازدواج از طريق سايت همسريابي و فضاي مجازي باشد زيرا كه با نظارت لحظه به لحظه بر روي سايت مي توان از آسيب هاي موجود در آن است كه اين مهم را همسريابي شيدايي با تمام توان ريسك كرده است كه رعايت نموده و از عشق و صفا و صميميت زندگي هاي ما روايتي نو بسازد.


صيغه

همسريابي موقت

سايت همسريابي موقت

سايت سيغه

سايت شيدايي
http://www.samipatogh.ir/

سايت شيدايي
http://www.samipatogh.ir/

سايت همسريابي موقت
http://www.p30far30.ir

سيغه

 


برچسب‌ها:

بازدید: <~PostViwe~>

استفاده از سايت همسريابي براي ازدواج و انتخاب همسر به چه كار ما خواهد آمد و آيا اين شيوه براي انتخاب شريك زندگي موثر است؟

 


در اينكه ازدواج امر بسيار مهمي در زندگي انسان مي باشد شكي نيست ،اما بايد به خاطر داشت كه مهمتر از ازدواج در وهله نخست طريقه انتخاب همسر مي باشد كه بسيار مهم و اساسي است و بقيه پروسه تشكيل خانواده به آن وابسته است.
در عالم انساني با هر نامحرمي امكان ازدواج وجود دارد به اين معنا كه هر جنس مخالفي كه جزو محارم فرد نباشد و همچنين خود همچنان مجرد باشدمي توان گزينه اي براي فرد تلقي شود ولي بايد به خاطر داشت اين اول راه است و با معيارها و ملاك هايي كه هر فرد در نظر خودش دارد اصولا اين دايره گسترده محدود و محدودتر خواهد شد تا جايي كه قشر محدودي از افراد در يك فاصله سني و در يك محدوده مكاني ونيز داراي خانواده اي با شرايط خاص مطابق با شرايط جستجوي ما در امر همسريابي براي ما باقي خواهد ماند.
نبايد از نظر دور داشت كه محدوديت‌هاي جامعه واقعي بيشتر از آن است كه در نظر اول به خاطر مي‌رسد،براي نمونه مثال ساده ذكر مي‌كنيم،فرض كنيد در يكي از شهرهاي ايران فردي وجود دارد كه مطابق تمام شرايط و ايده آل هاي فردي و ايده آل هاي اجتماعي از لحاظ روانشناختي براي شماست اما واقعاً شما بايد چگونه بتوانيد اين فرد را پيدا كنيد مگر اينكه او را حضوري ديده باشيد و يا كسي براي شما معرفي كرده باشد الان فرض بگيريم كه فاصله و عدم معرفي از طرف معرفين در اين زمينه وجود خواهد داشت و پس اينگونه است كه شما نه آن فرد را خواهي ديد و نه ازدواج شكل خواهد گرفت. علت آن هم ساده از محدوديت هاي دنياي واقعي باعث مي گردد كه ما با تعداد محدودي از آدمها در تماس و ارتباط باشيم اما الان شما جامعه مجازي را تصور كنيد كه اشخاص جوياي ازدواج در آن ثبت نام كردند و همه مشخصات خود و ايده آل هاي فرد مقابل كه در ذهن شما وجود دارد را نيز نوشتند و نيز قابليت جستجو نيز براي كاربران وجود دارد پس امكان اينكه در صورت ثبت نام اين دو نفر اين ها همديگر را بيابند وجود دارد و با يك سيستم جستجوي پيشرفته اين امكان بيشتر و بيشتر خواهد شد. به طور خلاصه بيان مي نماييم كه به هيچ وجه نبايد به دنياي مجازي و سايت هاي اينترنتي به چشم تهديد به اين گريم بلكه مي توان اين تهديدها را تبديل به فرصت كرد. البته منكر اين نيستيم كه در فضاي مجازي آسيب وجود ندارد اما چه كسي است كه نداند هر آسيبي كه در فضاي مجازي وجود دارد بازتابي از بزه ها و آسيب هايي است كليشه در دنياي واقعيت دارد.
و جالب توجه اين است كه در صورت نظارت غيرمستقيم ونيز؛فعاليت سايت هايي كه داراي مجوز هستند و تحت نظر نهادهاي قانوني فعاليت مي كنند و البته با استمداد از اداره ثبت احوال و مخابرات و اپراتورهاي تلفن همراه كه در طريقت تاييد هويت مي تواند در سايت هاي همسريابي موثر و اساسي باشند،بسياري از آسيبهاي مربوط به جرم به انگيزه وقوع جرم در فضاي مجازي كاهش محسوسي خواهد يافت و در ضمن اعتماد به همسريابي بيشتر خواهد شد و در ضمن قانوني بودن فعاليت سايت همسريابي و داراي مجوز بودند همچنين نه تنها مركزي براي همسريابي همسر گزيني بودن اين سايت ها بلكه محلي براي مشاوره روانشناسانه ازدواج نيز بايد باشند در اين صورت با در جريان قرار گرفتن خانواده ها مي توان اميد داشت كه استفاده از سايت همسريابي در مسير صحيح و مثبت خويش ،مفيد بوده و همسريابي براي ازدواج و انتخاب همسر در جهت تشكيل خانواده اي متعالي را بهبود ببخشد.


برچسب‌ها:

بازدید: <~PostViwe~>

آيا همسريابي براي ازدواج از طريق اينترنت و سايت همسريابي ارزش امتحان كردن دارد يا خير؟

 


چندي چندي قبل فعاليت سايت همسريابي در فضاي اينترنت خبرساز شد و باعث گرديد تا دوباره موضوع سايت هاي همسريابي بر سر زبان ها بيفتد.
در كل يك انتخاب خوب براي ازدواج زماني رخ خواهد داد كه هر كدام از زوجين با هوش و درايت خويش و با تكيه بر تدبير و عقل به شكل محتاطانه به انتخاب مورد مناسب خويش بپردازند تا در دام انتخاب نادرست و همچنين سوءاستفاده صيادان نيافتند. بايد خاطر نشان كرد كه خطر همسريابي اينترنتي بسيار زياد است و شايد به امتحان نيايد.
اصولن ازدواج جزء جدا نشدني زندگي انساني مي باشد و كساني كه قصد يك زندگي همراه با سعادت و خوشبختي دارند بايد در امر همسريابي خويش به شكل دقيق و عاقلانه عمل كنند. در اين روزها بحث هاي داغ ازدواج اينترنتي بسيار داغ شده است و جوانان بسيار علاقه نشان مي دهند را فكر مي كنند كه از طريق سايت همسريابي و سايت ازدواج مي‌توانند زوج مناسب خويش را با دقت بهتر و در زمان سريع تر بيابند.
اما آيا واقعا چنين چيزي امكان پذير است و سايت همسريابي مي تواند چنين كمكي براي جوانان در امر ازدواج بكند؟
چندي پيش اين نظريه مطرح شد كه براي آسان كردن ازدواج جوانان بهتر است سايت هايي براي همسريابي و همسرگزيني ايجاد گردد و از طريق آنها دختران و پسران با همديگر از طريق گفت و گو در فضاي مجازي آشنا شوند تا بلكه مسئله ازدواج حل و فصل گردد.
پس از مدتي كه از اجراي اين طرح گذشت مشاهده گرديد كه آشنايي درصدي از دختران و پسران به ازدواج انجاميد و تا حدودي به جواناني كه به دليل زندگي خشك نتوانسته بودن همسر مناسب خويش را پيدا كنند و از ميان دوستان و آشنايان انتخاب همسر خويش را انجام نداده بودند توانستند از طريق سايت همسريابي و بهترين همسر گزيني اين امر را براي خود انجام پذير بدانند. ولي كه مسئله اين است كه درصد بالايي از اين آشنايي ها به ازدواج ختم نشد عده‌اي منجر به دوستي و عده اي منجر به ازدواج سفيد و عده اي هم باعث اختلافات فراوان گرديد.
در كل اگرچه كه از طريق اين سايت ها ازدواج هايي رخ داد اما مسئله اين است كه مشكلات به وجود آمده بيش ازدواج هايي بود كه از طريق اين سايت ها رخ داد و ما به اين نكته رسيديم كه ازدواج از طريق سايت همسريابي امكان‌پذير است اما آلترناتيو هاي فراوان ديگري نيز وجود دارد كه مي‌توانند.
تنها منجر به ازدواج نكردن بلكه مشكلات عديده‌اي براي اعضا ايجاد كنند.
استفاده از سايت همسريابي به خودي خود در صورت نيت پاك ازدواج داشتن براي هر فرد مي تواند مناسب باشد به شرطي كه طرف مقابل شما نيز قصد خيانت نداشته باشد و قصد سوء استفاده گري نيز در اين بين از ميان برود اما به دليل اينكه در سايت‌هاي همسريابي هر كسي امكان ثبت نام دارد و بدون اينكه تاييد هويت مناسبي از طريق نهادهاي قانوني صورت بگيرد اين امكان فراهم شده است كه همه اعضا بتوانند به سادگي ثبت نام كنند و هركس مدعيات خويش را مطرح نمايد بدون اين كه صحت و سقم اين صحبت ها بررسي گردد احتمال به خطر افتادن هدف بسيار زياد است.
اصولاً هر ابزاري مي‌تواند موجب سهولت كار گردد اما همان ابزار امكان استفاده ناصحيح و البته در روش نامناسب را نيز مي تواند فراهم كند.


برچسب‌ها:

بازدید: <~PostViwe~>

در انتخاب همسر از طريق فضاي مجازي و به شكل خاص تر سايت همسريابي بايد به چه مواردي بسيار دقت كرد؟

 

 

بايد به خاطر داشت كه انتخاب همسر از طريق اينترنت شايد امر جديدي باشد اما به شدت رو به گسترش است و با وجود همه هشدارهاي كارشناسان امر در زمينه ازدواج اين موضوع بسيار جالب توجه براي جوانان در آستانه ازدواج گرديده است. تا آنجايي كه نگارنده مطالعه كرده است بيشتر روانشناسان و كارشناسان امر نگاه مناسب نسبت به اين نوع از همسريابي ندارند معمولاً آن را محكوم به شكست مي‌دانند, البته تا چه حد اين امر درست است و صحت دارد تاكنون تحقيقات درست و متقني انجام نگرفته است, وليكن اين روش از همسريابي براي ازدواج همچنان طرفداران بسياري دارد و به روز بر تعداد متقاضيان سايت‌هاي همسريابي افزوده مي‌شود. پس بهتر است به جاي آستين افشاندن و پاك كردن صورت مسئله يك بار براي هميشه تكليف خود را با انتخاب همسر از طريق سايت همسريابي و سايت ازدواج مشخص كنيم.
سايت همسريابي و يا همان سايت ازدواج خوب يا بد اكنون جزئي از علايق جوانان در آستانه ازدواج نسبت به يك روش همسريابي خوب شده است و جذابيت خاص خود را همچنان داراست پس بهتر است سعي كنيم هشدارهاي لازم و درست را براي كساني كه از اين رو شه همسريابي استفاده مي كنند ارائه كنيد و با گسترش امكانات سايت هاي همسريابي و نظارت بيشتر بتوانيم ميزان كلاهبرداري ها و شيادي هاي موجود در آن را به شدت كاهش دهيم و اين امر امكان پذير خواهد بود بود اگر ثبت نام در سايت هاي همسريابي از طريق تاييد هويت از طريق مراجع قانوني صورت بگيرد و اصولاً در صورت انجام عمل تاييد هويت اعتماد بيشتري نسبت به كاركرده سايت هاي همسريابي به وجود خواهد آمد.
در درجه دوم بايد اشاره كرد كه دوره هاي آموزشي استفاده از سايت همسريابي براي جوانان آماده به ازدواج كه طالب استفاده از فضاي مجازي و همسريابي اينترنتي هستند بسيار راه كار مناسبي است به نحوي كه اشخاصي كه دوست دارند انتخاب همسر خويش را از طريق اينترنت و سايت همسريابي انجام دهند بعد از ثبت نام در سايت همسريابي دوره هاي ايران به شكل مجازي در همان سايت مي گذراند و از اين طريق گواهينامه گذراندن دوره همسريابي مجازي را مي بينند و اين دوره آموزشي داراي امتياز مثبت در سايت براي فرد گذرانده دور خواهد بود و گذراندن اين دوره در جلب افراد بيشتر نسبت به اين شخص عمل خواهد كرد و اين باعث خواهد گشت گزينه هاي همسريابي براي اين شهر بيشتر گردد و البته انتخاب مناسب به ايده آل نزديك و نزديك تر شود.
بايد خاطر نشان نمود كه همه ابزارها اصولاً آسيب هاي مخصوص به خود را دارند و البته فضاي مجازي و همسريابي اينترنتي نيز از اين قاعده مستثنا نيست وليكن با استفاده از فرهنگ سازي درست و آموزش هاي به جا و تاييد هويت از طريق مراجع ذيصلاح مي تواند گام مهمي در كاهش كلاهبرداري ها و البته بالا رفتن كيفيت ازدواج در سايتهاي همسريابي بگردد.
در اينكه ازدواج امر بسيار مهم و حياتي براي هر فرد و در نگاه كلي براي جامعه بسيار ضروري و حياتي است شكي نيست پس بهتر است از همه امكانات براي گسترش اين امر كه متأسفانه امروزه ميزان آن به علل و عوامل خاصي كاهش يافته است اقدام نمود.
مشكلات اقتصادي مي تواند عامل بازدارنده مهمي در مورد ازدواج باشد كه امروزه جامعه ما با آن دست به گريبان است وليكن انتخاب همسر از طريق سايت همسريابي فضاي مجازي و نيز همسريابي اينترنتي مي‌توانند هزينه جستجو را كاهش دهند و اين به خودي خود مي‌تواند باعث گردد كه هر شخصي با گزينه مناسب خود ازدواج كنند و در يك جامعه آماري بالا مطمئنا تعداد بيشتري از افراد وجود دارند كه مي‌توانند مناسب يكديگر باشند.
فرض است كه جامعه ما نسبت به اين امر بسيار حساس است پس بهتر است مسئولين امر به جاي اين كه مدام در پي نفعي چنين روشي براي همسر يابي باشد براي بهتر و بهتر شدن آن سامان نوبي بينديشند و سامانه همسريابي و همسرگزيني راه فعال نمايند.

 


برچسب‌ها:

بازدید: <~PostViwe~>

عشق چيست و نقش آن در همسريابي چگونه است؟


عشق همان دوست داشتن است ولي در حد زياد در حد افراط اگرچه خيلي از مردم آن را براي دوست داشتن خيلي زياد هر چيزي استفاده مي كنند به مانند عشق مادر به فرزند و يا عشق به وطن و همچنين عشق به خدا اما به هر حال اصل معناي عشق ارتباط عاطفي و رواني بين دو انسان براي برقراري رابطه جنسي است و به عنوان يك محرك اوليه براي انتخاب همسر و همسريابي مي باشد. عشق براي آميزش جنسي مانند اتش فراوان براي نوشيدن آب است. آدم بسيار تشنه از نوشيدن آب لذت بسيار فراواني مي برد و حذف بيشتري از آن مي‌برد و آب براي او بسيار گوارا تر است. و عشق اين چنين وارد روانشناسي شد.
در روانشناسي دو نظريه براي عشق مطرح مي‌كنند يكي از نظريات مربوط به اروين يالوم روانشناس آمريكايي استاد دانشگاه استنفورد است. در اين نظر كه به گرايش روانشناسي هستي گرايانه معروف است،انسان را موجودي تنها مي داند و انسان براي تحمل اين تنهايي نياز به عشق دارد تا به نوعي اين تنهايي را فراموش كند.
نظريه دوم تئوري روانشناسي تكاملي مي باشد كه از وادي ديگري به عشق نگاه مي كند و عشق را نياز و انگيزه عاطفي مي‌داند به نوعي كه عشق انسان را به سمت ارتباطي در جهت انتقال ژن و بقاي نسل ترغيب مي كند. يعني هورمون هاي بدن انسان نه تنها از نظر جسمي نيازمند ارتباط جنسي مي نمايد بلكه از نظر رواني نيز انسان را به چنين ارتباطي نيازمند مي‌كنند و اين نياز عشق نام دارد.
افلاطون مي گويد عشق در حالت نياز زندگي مي كند يعني عشق يك نياز است. يك نياز به يك انگيزه براي رسيدن به چيزي و يك ناآرامي در روان آدمي است و قدرت عاطفي عشق علت بسياري از رفتارهاي خوب و بد انسان مي باشد.رفتارهايي به مانند از جان گذشتگي در برابر معشوق تا رفتار ناشي از افسردگي و خودكشي در برابر شكست در مقوله عشق ونيز قتل و جنايت كه در طول تاريخ بسيار فراوان ديده شده است.
عشق وارد فلسفه نيز شده است و همواره خداباوران به دنبال يافتن نشانه اي از ملكوت در زندگي دنيوي هستند و به هر موضوع مبهم و ناشناخته اي متوسل شدند دانش آن دهند كه بسياري از مسائل با امور مادي قابل توجيه نيست و احتمالا توجيه گران عشق و مقوله عشق ورزي و عشق پرستي مي باشد.
برخي فلاسفه عشق را ماوراي ماده مي دانند و آن را غيرقابل توجيه با تكامل داروين مي‌داند. عشق به عنوان يك احساس عاطفي انسان كاملا فيزيكي مي باشد و كاملا علمي مي باشد و هر آنچه با رابطه جنسي در ارتباط باشد و به توليد نسل بعد ارتباط داشته باشد با تكامل داروين به احتمال زياد قابل توجيه مي باشد. به اين ترتيب عشق وارد علم نيز شده است و از طريق اندازه گيري مشاهده و آزمايش و تاثيرات و تاثيراتي كه بر روي ذهنيت و جسم انسان مي‌گذارد و آنها را علم قابل اندازه‌گيري مي‌داند مورد بررسي قرار گرفته است.
همه مطالبي كه در مورد عشق گفته شده است به طرز اعجاب انگيزي قابل مشاهده است و تاثيراتي كه بر روي جسم انسان مي گذارد و از طريق هورمون ها قابل اندازه گيري گشته است. براي مثال مثل معروفي وجود دارد كه عشق انسان را كور مي نمايد انسان در فراق معشوق شعله‌هاي عشق او بيشتر مي‌گردد و اينها همه به طور علمي قابل مشاهده است.
بخش هاي ابتدايي مغز كه در انسان وجود دارد و در همه پستانداران مشترك است و قسمتي از آن راVTA مي‌گويند به نياز و خواهش و تمنا مربوط است و انگيزه و تمركز مديريت مي كند و اين بخش توليد كننده دوپامين مغز ميباشد و آن را به قسمتهاي مختلف مغز ارسال مي كند براي نمونه مصرف كوكائين باعث توليدVTA مي‌گردد. تصوير برداري ام آر آي نشان داده است عشق شدن نيز موجب فعاليت اين بخش از برمي‌گردد و توليد دوپامين را به به شكل بسيار زيادي افزايش مي‌دهد و آن را به تمام قسمتهاي مغز ارسال مي‌كند و احساسات عاشقانه در انسان فوران مي نمايد.
عشق هم نوعي اعتياد است و اين اعتياد را مي توان يك اعتياد بسيار قوي ذهني و فكري نام نهاد. چنان معشوق در من عاشق جا خوش مي كند كه به صورت يك وسواس فكري ذهن عاشق را به خود مشغول مي‌كند و تا زماني كه عاشق به معشوق نرسد اين وسواس مي تواند شديد و شديدتر گردد. درست به مانند مكانيزم اعتياد در مغز شخص معتاد.
عشق مي‌تواند قدرت اراده و تصميم عاشق را كاملا در دست بگيرد.
به گفته دكتر هلن فيشر دانشمند و محقق رفتار انسان سه سيستم مغزي براي همسريابي و انتخاب همسر در انسان تكامل يافته اند تا براي او زوج مناسب خويش را انتخاب نمايند.
اولين سيستم سيستم محرك جنسي ميباشد كه اين سيستم انسان را به برقراري ارتباط مي‌دهد اما ارتباط انسان را متمركز به يك شريك زندگي نمي نمايد. و در حقيقت تنوع طلبي خاصيت همچين سيستمي مي باشد.
دومين سيستم مغزي حس عشق رويايي مي باشد،همان عشق رمانتيك كه هم انرژي زا مي باشد و هم تمام تمركز خويش را بر روي يك معشوق متمركز مي كند.
سومين سيستم سيستم حس وابستگي به شريك زندگي مي باشد،كه موجب دوام ارتباط با شريك زندگي خواهد بود اگر چه كه همه حيوانات انتخاب همسر را دارا مي باشند اما سيستم عشق در برخي از پستانداران ديده شده است اما در حيوانات عشق چندان جدي نيست و مدت اش بسيار كوتاه است.

اگرچه كه معمولاً يكتا سه سال بعد از ازدواج دو عاشق و معشوق ميزان دوپامين مغز كاهش پيدا ميكند اما به طور علمي ديده شده است كه گاهي عشق بين زوجين تا ۲۵ سال نيز جاري است و دوام طولاني دارد. اثر عشق محدود به دوپامين نيست بلكه عشق علاوه بر افزايش دوپامين موجب كاهش سروتونين و افزايش نورا آدرنالين مي‌شود. عاشقي فرآيند بسيار پيچيده اي در مغز مي‌باشد كه همچنان جاي تحقيق بسيار براي آن وجود دارد.
و البته عشق در ادبيات
عشق وارد ادبيات شد به گونه اي كه اشعار عاشقانه مشتاقان فراوان دارد رمانهاي عاشقانه فروش فراواني مي كنند و همين ادبيات به انسان مي گويد كه عشق چيست. البته به عشق ارزش مي دهد و به انسان مي گويد كه چگونه عاشق گردد. به گونه ايست كه جواني كه به سن بلوغ ميرسد در به در به دنبال موردي براي عشق و عاشق شدن مي گردد. ادبيات چنان جا انداخته است كه عشق موجود بسيار زيباييست عاليست بي نظير است دوست داشتني است و عشق معناي اصيل زندگي مي باشد. به گونه‌اي القا مي‌كند كه اگر عاشق نگردي در زندگي هيچ نفهميده اي و به عبارتي اصلا زندگي نكرده اي.
عاشق شو ارنه روزي كار جهان سرآيد
ناخوانده نقش مقصود از كارگاه هستي
در واقع همان گونه كه با هنر زندگي زيباست و انسان نيازمند هنر است اما بسياري از انسان ها بدون توجه به هنر زندگي مي‌كنند و مشكلي نيز ندارند پس مسئله اين نيست كه بايد عاشق بگرديم و اگر كسي عاشق نشده باشد انگار كلاً زندگي نكرده است آنگونه كه ادبيات ما بدان اشاره مي كند. انسان نيازمند عشق است با عشق زندگي براي انسان زيباتر است و لذت آن بيشتر است اما زندگي بدون عشق بي معنا نيست. البته به گونه اي جاافتاده است كه عشق براي از مافوق عقل است علت هستي معناي زندگي است شايد اينها توصيفات اغراق‌آميز ايست كه ادبيات وارد مقوله عشق و معنا بخشي به آن كرده است.


برچسب‌ها:

بازدید: <~PostViwe~>

فرصت انتخاب همسر در فضاي مجازي و همسريابي اينترنتي

 

پر اهميت ترين بخش ازدواج مربوط به طريقه انتخاب همسر ميباشد و به نوعي مي توان انتخاب همسر را پايه و اساس بخش اصلي زندگي انسان كه همان تشكيل خانواده ميباشد،برشمرد.
پس ما به اين نكته رسيديم كه بايد اهميت ويژه اي براي انتخاب همسر قائل شويم از گذشته هاي دور طريقه هاي مختلف همسريابي براي انسانها مهم بوده است و البته اين انتخاب هميشه عقلاني نبود و معمولاً مبتني بر احساس و علاقه كه به نوعي وابستگي آن به عشق تعبير مي شود نقش اساسي در همسريابي براي ازدواج در انسان ايفا كرده است.
البته همه عشق ها به ازدواج ختم نشده است و نيز همه ازدواج ها عاشقانه نبودند،اما مي توان؛عنصر عشق در انسان را يكي از نيرومندترين جنبه هاي وجودي هم از باب رواني و هم از باب بيولوژيك برشمرد و در مورد آن تحقيق كرد.
اما به مرور انسان ها دريافتند كه اگرچه كه عشق مهم است اما معمولا بعد از ازدواج آنچه كه اهميت دارد طريقه درك متقابل در زوجين مي باشد و به اين نتيجه مهم رسيدند كه ازدواج هاي مبتني بر عقلانيت همراه با عشق و احساس براي بقاي زندگي مشترك و سعادتمندي زوجين پر اهميت تر است ازدواج هايي است كه مبتني بر احساس هاي لحظه اي و عشق هاي در يك نگاه صورت گرفته است. شايد افسانه نيمه گمشده انسان در ازدواج و عشق واقعا وجود داشته باشد اما حتي به فرض وجود چنين نيمه گمشده اي طريقه يافتن آن از بين انسان هاي محدود اطراف من ممكن است يا خير؟
معمولا از گذشته تا به حال انتخاب هاي انسان براي ازدواج محدود به اشخاصي بوده است كه در دسترس او بوده و شناخت بصري و ديداري او داشته‌اند اما امروزه خوشبختانه مي توان با استفاده از گستردگي فضاي مجازي به شيوه ساده تري به جستجوي همسر پرداخت و جامعه آماري گسترده‌تري را در باب انتخاب همسر مورد توجه قرار داد.
البته همسريابي براي ازدواج از طريق فضاي مجازي و اينترنت و به شكل خاص طرح از طريق سايت همسريابي مورد نقد جدي بسياري از روانشناسان از باب فردي و نيز جامعه شناسان از باب اجتماعي قرار گرفته است و اين نو همسريابي را چندان قابل توصيه نمي دانند. علت آن را نيز معمولا ن به شناخت هاي سطحي و نسبي در فضاي مجازي نسبت مي دهند و نيز اينكه اشخاص در فضاي مجازي معمولاً شخصيت واقعي خود را بالاتر و شايان توجه تر است دنياي واقعي تصوير مي كنند و تصورات شكل گرفته در ذهن مخاطب معمولاً آن چيزي نيست كه در دنياي واقعي شاهد آن خواهند بود.
ونيز يكي از آسيب هاي مهم همسريابي از طريق فضاي مجازي و سايت همسريابي اين است كه معمولان افراد براي نيت خود هزينه نمي پردازند و هر شخصي ميتواند با ثبت نام در سايت همسريابي بدون داشتن نيت ازدواج براي افرادي كه با نيت واقعي و درست ازدواج ثبت نام كرده اند،مسئله و مشكل بيافريند و چه بسيار اشخاص پاك كه با نيت ازدواج در سايت همسريابي ثبت نام كرده اند وليكن در دام شيادان و اخازاني افتاده اند كه تنها با نيت نادرست و پليد وارد اين سايت ها گشته اند. اما بايد خاطر نشان كرد كه ما معتقديم سايت همسريابي با كاركرد درست و تاييد هويت ثبت نام كنندگان به طريق قانوني و از طريق مراجع ذيصلاح بتواند كمك بزرگي به همسريابي براي افراد نمايد و هزينه جستجو را كاهش دهد و افراد بتوانند با انتخاب عقلاني همسر از طريق اينترنت به يك انتخاب درست برسند.


برچسب‌ها:

بازدید: <~PostViwe~>

همسريابي از طريق اينترنت و سايت همسريابي چه امكاني براي كاربران فراهم مي كند و چه آسيب هايي را مي‌تواند شامل شود؟

 

چند مدتي است كه سايت هاي همسريابي براي انتخاب همسر در اينترنت به شدت رواج يافته اند و با اقبال كاربران مواجه گرديده اند در اين ميان در بين كارشناسان امر اختلاف نظر فراواني در مورد استفاده صحيح از امكانات چنين سايت هايي وجود دارد و اصولا عده اي از كارشناسان سايت همسريابي را گزينه مناسبي براي انتخاب همسر در امر ازدواج نمي دانند و عده اي ديگر از كارشناسان استفاده صحيح از سايت همسريابي را منوط به افزايش سطح امكانات و نيز امنيت رواني و اطلاعات كاربران و نيز تاييد هويت درست در اين سايت ها مي دانند.
در اين ميان آمارها نشان مي‌دهد كه با اين روند كنوني استفاده از سايت همسريابي بيشتر از اينكه مورد استفاده درست در زمينه ازدواج قرار گيرد محملي براي شكل گيري جرايم متعدد در زمينه فريب براي ازدواج و اخاذي هاي متناوب گرديده است.
گروه شيدايي ضمن صحبت در زمينه سايت همسريابي با كارشناسان به اين نتيجه رسيد كه بسياري از كارشناسان متفق القول عدم نظارت صحيح نهادهاي قانوني بر روي سايت همسريابي را علت استفاده ناصحي و به وجود آمدن جرائم در همسريابي اينترنتي مي‌دانند.
سايت هاي همسريابي هم براي ازدواج دائم و هم براي ازدواج موقت مي توانند فعاليت داشته باشند و از نظر شرعي مشكلي نخواهند داشت ولي اين امر منوط به افزايش امكانات مورد نظر ونظارت‌هاي قانوني و حقوقي ونيز وجود كارشناسان براي مشاوره در امر ازدواج براي اينگونه سايت ها مي‌دانند.
در كشاكش اين روزهاي پر تلاطم اقتصادي ادواج مي‌تواند به شدت كاهش مي يابد و البته نقش اقتصادي تاثير خود را در كاهش ازدواج دائم نشان دادند و آمارها به ما مي‌گويند كه كاهش سريع نرخ ازدواج و سير نزولي آن نسبت به سالهاي قبل و عامل مهمي چون كاهش سطح رفاه و سطح درآمد و تورم و ركود بيش از اندازه بر مي گردد و كاهش قدرت خريد مردم باعث گرديده است كه براي همسر يابي نيز اقدام نمايند ازدواج دائم را حداقل تا زماني كه شرايط خويش را مناسب ببينند به تعويق بيندازند. در اين ميان ميل به ازدواج موقت بسيار افزايش يافته است و بسياري از جوانان براي حل مسائل عاطفي و جنسي پيش و به گناه نيفتادن در اين زمينه روي به ازدواج موقت مي آورند.
سايت هاي همسريابي نه تنها در زمينه ازدواج دائم فعاليت دارند بلكه ازدواج موقت را نيز مد نظر گرفته‌اند و براي آن امكانات مناسبي فراهم كرده‌اند وليكن باز همان آسيب‌هايي كه براي ازدواج دائم در سايت همسريابي وجود دارد به شكل عميق‌تري در قسمت ازدواج موقت و همسريابي آن ديده مي شود.
توسعه يك كشور منوط است به داشتن امنيت رواني و امنيت اقتصادي و به تبع آن شكل گيري يك خانواده به عنوان كوچكترين اجزاي سازنده ي جامعه و تربيت و آموزش و پرورش صحيح نسل جديد كه فردا وارد بازار كار خواهند گرديد و نقش مولد را در توليد در اين جامعه ايفا خواهند كرد. وليكن امروز با كاهش نرخ ازدواج كه دلايل آن ذكر شد در يك روند كند نسبت به توسعه كشور قرار گرفته ايم و شايد بتوان با نظارت مناسب در روند انتخاب همسر براي ازدواج در سايت همسريابي گامي در جهت تسهيل هزينه جستجو و مبادله در زمينه ازدواج برداشته باشيم و اين امر خود مي‌تواند گره اي از هزاران گره موجود باز كند.همسريابي آذربايجان شرقي

همسريابي استان آذربايجان غربي

سايت همسريابي اردبيــل

سايت همسريابي اصفهـان

سايت همسريابي استان ايــلام

سايت همسريابي بوشـهر

سايت همسريابي تهـران

سايت همسريابي چهار محال و بختياري

سايت همسريابي خراسان شمالي

سايت همسريابي استان خراسان رضوي

سايت همسريابي خراسان جنوبي

سايت همسريابي استان خوزستان

همسريابي استان زنجــان

همسريابي سـمنـان

همسريابي استان سيستان و بلوچستان

سايت همسريابي فــارس

سايت همسريابي استان قـزوين

سايت همسريابي قـــم

همسريابي كردستان

همسريابي استان كرمان

سايت همسريابي استان كرمانشاه

همسريابي كهگيلويه و بوير احمد

همسريابي استان گلسـتان

استان گيـلان

استان لرستان

سايت همسريابي استان مازندران

سايت همسريابي استان مركـزي

سايت همسريابي هرمزگان

همسريابي همـدان

همسريابي يـــزد

سايت همسريابي البرز

 


برچسب‌ها:

بازدید: <~PostViwe~>

چگونه بايد از سايت همسريابي در مورد ازدواج به نحو احسن استفاده كنيم و انتخاب همسر از فضاي مجازي و همان همسر يابي اينترنتي مي تواند مفيد باشد؟

اين روزها تب استفاده از سايت هاي همسريابي و فضاي مجازي براي انتخاب همسر در ازدواج بسيار گرم است و در جامعه در حال گذار از حالت سنتي به مدرن ايران اين امر نگاه نويني نسبت به انتخاب همسر تلقي مي گردد و از ديدگاه جامعه سنتي ما بدعت مدرنيست كه دامنگير جامعه ما شده است. در كل نسبت به انتخاب همسر در ازدواج مي تواند با هر طرح نوين مخالفت ورزد. بسيار خوانده ايم و شنيده ايم كه فضاي مجازي در جامعه ما در كل چيز مناسبي نمي باشد و بسياري مخالف رواج شبكه هاي اجتماعي و سايت هاي همسريابي هستند البته بايد متذكر گرديم كه با هيچ ابزار مدلي نمي توان تا آخر مبارزه كرد و سرانجام كار اين نگاه سنتي است كه تسليم نگاه مدرن و ابزارهاي مدرن خواهد گرديد. اينترنت به عنوان يك ابزار مدرن كه نقش اساسي در تعيين ميزان آگاهي جامعه ايفا مي كند و به نوعي رسانه هاي رسمي را به محاق برده است سرانجام پس از سال‌ها كشمكش جايگاه خود را مستحكم نموده است و نسل جوان ايران از اين ابزار در حالت فراگيري استفاده مي كنند و با اين وجود آيا امكان پذير است كه اين نسل جوان كه دسترسي به اينترنت را جزو ضروريات زندگي خويش تلقي مي كنند از استفاده در زمينه هاي مختلف بازداشت؟
اين سوالي است كه ذهن جامعه شناسان و اقتصاددانان جامعه را به خود مشغول داشته است و از آنجايي كه تجربه نشان داده است كه امكان مبارزه با يك ابزارجديدي در حد بيش از چند سال وجود ندارد و فراگير شدن ابزارهاي مدرن حتمي است پس بايد بيشتر از اينكه به مخالفت با امكانات مدرن اي كه جهان جديد در اختيار ما مي‌نهد در بومي كردن و فرهنگ سازي بومي نسبت به ابزارهاي جديد و امكانات مدرن جهد فراوان كرد.
پس بهتر است به جاي اين كه مدام در مورد آسيبهاي شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي صحبت كرد با يك سياست ساختاري صحيح در جهت فرهنگ سازي آموزشي از پايه هاي ابتدايي اين سيل بنيان افكن را در جهت فرصت هاي صحيح هدايت نمود.
سايت هاي همسريابي نيز به تبع وجود اينترنت نياز انسان به انتخاب همسر شكل گرفته‌اند و نبايد از اين سايت ها به عنوان تهديد يادكرد بلكه بهتر است با نظارت صحيح چه از نظر نهادهاي ذيصلاح و چه از نگاه خانواده ها در جامعه به درستي استفاده از اين سايتها در امر انتخاب همسر براي ازدواج دست يافت.
در اينجا قصد آن داريم نكاتي را در باب همسريابي اينترنتي از طريق سايت هاي ازدواج بيان كنيم تا مخاطبان گرامي با اطلاعات كافي و نگاري درست در چنين سايت هايي ثبت نام كنند و با شناختن آسيب هاي موجود روش صحيح استفاده از سايت همسريابي را بدانند.
براي استفاده از سايت همسريابي بهتر است كه هميشه بهترين نامطمئن به كاربران اين سايت بنگريم و تنها و تنها زماني از مدعيان مطرح شده در سايت همسريابي از طريق كاربران اطمينان حاصل كنيم كه همه اين موارد را در دنياي واقعي و از طريق آزمون هاي مطمئن بيازماييم. متاسفانه به دليل عدم نظارت و تاييد هويت از جانب نهادهاي قانوني هر كسي امكان ثبت نام با حرف نام غير واقعي در چنين سايت هايي را دارد پس حتما بايد به طريق محافظه كارانه رفتار نموده و تا زماني كه طبق آزمون هاي گفته شده در دنياي واقعي كسي ايراني نيازموده ايم به هيچ وجه اعتماد نكرده و مسائل شخصي كه امكان سوء استفاده دارد را براي كسي آشكار نكنيد و در ضمن يقين بدانيد هر كسي كه قصد دارد با جلب نظر شما و ايجاد علاقه درخواست مبلغي از شما نمايد به يقين كلاهبرداري بيش نيست بلافاصله پس از اين امر ارتباط خود را با اين فرد قطع كنيد و در صورت وجود امكانات بلاك در سايت همسريابي اين شخص را بلاك نموده و گزارش آن را به قسمت پشتيباني سايت همسريابي ارائه كنيد.
تا زماني كه شخصي را در فضاي حقيقي و دنياي واقعي نديده و نيازموده ايد به هيچ وجه علاقه مند نگرديد و اجازه ندهيد كه اگر عشقي قرار است در دل شما به وجود بيايد اين علاقه بدون امتحان و آزمايش وبدون عقلانيت رخ دهد بلكه اگر با كسي در سايت همسريابي صحبت نموديد و متوجه شديد كه نگاه همسان و باور هاي يكسان داريد و از كليت وجود كسي خوشتان آمده است اما اين شخص را تنها و تنها در فضاي مجازي ديده ايد بهتر است دست نگه داشته و مهري بر در دل خويش زده و به اين شخص را جز به محك آزمون در دنياي واقعي،علاقه مند نگرديد.
توصيه هاي فراواني وجود دارد كه معمولاً در خود سايت هاي همسريابي بيان شده است و شما را از اعتماد و اطمينان بر حذر داشته است بهتر است تمام نكات ياد شده در سايت همسريابي را مطالعه كنيد و بدون ترس اما محافظه كارانه و با رعايت تمامي جوانب امر در سايت‌هاي همسريابي فعاليت كنيد.
اميد است كه بهترين انتخاب نصيب شما گردد و آن نيمه گمشده خويش را يا از طريق سايت همسريابي و يا در دنياي واقعي به طريق معمول بيابيد.


شيدايي

سايت ازدواج

سايت صيغه يابي

سيقه

همسريابي شيدايي
http://www.samipatogh.ir/

همسريابي

سيغه

سيغه

 


برچسب‌ها:

بازدید: <~PostViwe~>

[ ]